Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính

Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

024.38831776

Hotline bê tông: 0869.039.386

Hotline cọc ly tâm PHC: 0869.039.386

Hotline gạch: 086.961.7777

betongbinhduong123@gmail.com
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 1

 Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

024.38831776

Bê tông: 0869.039.386

Hotline cọc PHC: 0869.039.386

Hotline gạch: 086.961.7777

betongbinhduong123@gmail.com
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 2

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

024.38831776

Bê tông: 086.883.7777

Hotline cọc PHC: 0869.039.386 

Hotline gạch: 086.961.7777

betongbinhduong123@gmail.com
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ
Nhà máy 3

Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội.

024.38831776

Bê tông: 0869.039.386/ 086.883.7777

Hotline cọc PHC: 0869.039.386

Hotline gạch: 086.961.7777

betongbinhduong123@gmail.com
bt_binhduong@yahoo.com.vn

Xem bản đồ